این ایزومری هنگامی بدست می آید که لیگاند دارای دو اتم متفاوت جهت کئوردینانسیون به اتم مرکزی باشد (لیگند دوسردندانه).پیوند بین فلز و لیگند در یک ایزومر بوسیله یک اتم لیگند و در ایزومر دیگر آن بوسیله اتم دیگر لیگند صورت می گیرد . بنابراین لیگندهایی مانند NO2- ،SCN- ،CNO-،CN- ،SeCN- مناسبترین لیگندها برای تشکیل ایزومر اتصال هستند .نخستین نمونه ایزومری اتصال ،کمپلکسهای نیتروکبالت هستندکه در سال 1893 توسط یورگنسن ساخته شد .

یون پنتاآمین نیتریتو کبالت (II)قرمز روشن و یون پنتا آمین نیترو کبالت(II)زرد است . یورگنسن و ورنر توافق کردند که تفاوت بین این  دو ایزومر به نحوه ی اتصال گروه NO2 به کبالت مربوط می شود . براساس رنگ ترکیبهای مشابه ،ساختار N اتصالی (یا نیترو )را به ایزومر زرد و ساختارOاتصالی (یا نیتریتو)به ایزومر قرمز منتسب کردند.

ایزومر قرمز رنگ از شکل زرد رنگ پایداری کمتر یدارد و در محیط اسیدی و یا اینکه  اگر مدتی گذارده شود ،به شکل زرد تبدیل می شود .

تا کنون برسی های زیادی در مورد مکانیسم و سنتیک واکنش های ایزومری شدن نیترو و نیتریتو صورت گرفته است . سنتیک چنین واکنش هایی را می توان بوسیله طیف بینی زیر قرمز کنترل کرد ،چون گروه های نیترو و نیتریتو دارای نوار جذبی ویژه ای هستند که می توان به وجود یا عدم وجود این گروه ها پی برد . ایزومر قرمز رنگ M-ONO دارای فرکانس کششی 1060cm-1 و ایزومر زرد رنگ M-NO2 دارای فرکانس کششی 820cm-1 است .

مطالعه و برسی های متفاوت نشان می دهد که با ممانعت فضایی ثابت ،چگونگی اتصال (از طریق –S یا –N )بوسیله اثرهای الکترونیکی معین می شود . اگر اثرهای الکترونیکی در یک سری از گونه های شیمیایی ثابت نگه داشته شود ،ممانعت فضایی نقش تعیین کننده در چگونگی اتصال دارد .

عامل های موثر در ایزومری شدن اتصال:

1.     اسیدها و بازهای سخت و نرم

2.     اثرهای الکترونی و فضایی

3.     اثرهای حلال

4.     اثرهای سنتیکی


موضوعات مرتبط: شیمی معدنی

تاريخ : جمعه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۸ | 9:48 | نویسنده : شاه نظری |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.